Copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de foto’s en het logo en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Flex71 Photography, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Flex71 Photography.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze dan ook, van de website en zijn inhoud verboden is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Flex71 Photography, bij hoofde van de vertegenwoordiger van deze éénmanszaak Wim Flebus. Het is eveneens verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.